Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Razvoj kompetencija školskih psihologa – osnaživanje uloga dijagnostičara, medijatora

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: stručni suradnici psiholozi i nastavnici psihologije Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Karlovačke županije

Mjesto održavanja: Filozofski fakultet, Rijeka

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna je prijava sudionika do 17. ožujka 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Nataša Jokić – Begić, Marta Berčić, prof., Vilma Bednar, prof.

Ciljevi:

  • Objasniti prednosti školskog psihologa u procesnoj dijagnostici
  • Odabrati psihodijagnostički instrumentarij primjenljiv u školskoj praksi
  • Usporediti strukturiranost mišljenja i nalaza školskih psihologa
  • Prepoznati škole kao model dinamično strukturiranog sustava
  • Analizirati razine i ključne odrednice interakcija među dionicima
  • Razlikovati profesionalnu i osobnu ulogu medijatora
  • Izabrati efikasne strategije intervencija u konfliktnim situacijama

Metode i oblici rada: predavanja uz prezentacije, radionice, frontalni, individualni, grupni

Vrednovanje: Obrasci za evaluaciju, izvješća fokus grupe

Napomena: potrebno je donijeti primjer psihologijskog mišljenja i nalaza, te primjer evidentirane konfliktne situacije iz školske prakse

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Vilma Bednar, prof.
Telefon: 051 / 317 691