Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Razvoj kompetencija školskih psihologa – osnaživanje uloga dijagnostičara, medijatora

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: stručni suradnici psiholozi i nastavnici psihologije Zadarske, Šibensko – kninske, Splitske i Dubrovačko- neretvanske županije

Mjesto održavanja: Medicinski fakultet, Split

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna je prijava sudionika do 24. ožujka 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Nataša Jokić – Begić, Marta Berčić, prof., Vilma Bednar, prof.

Ciljevi:

  • Objasniti prednosti školskog psihologa u procesnoj dijagnostici
  • Odabrati psihodijagnostički instrumentarij primjenljiv u školskoj praksi
  • Usporediti strukturiranost mišljenja i nalaza školskih psihologa
  • Prepoznati škole kao model dinamično strukturiranog sustava
  • Analizirati razine i ključne odrednice interakcija među dionicima
  • Razlikovati profesionalnu i osobnu ulogu medijatora
  • Izabrati efikasne strategije intervencija u konfliktnim situacijama

Metode i oblici rada: predavanja uz prezentacije, radionice, rasprava, frontalni, individualni, grupni

Vrednovanje: Namjenski obrasci za evaluaciju, izvješća fokus grupe

Napomena: : potrebno je donijeti primjer psihologijskog mišljenja i nalaza, te primjer evidentirane konfliktne situacije iz školske prakse

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
Vilma Bednar, prof.
Telefon: 051 / 317 691