Stručni skupovi / 29. kolovoza 2014.

Razvoj kompetencija djece rane i predškolske dobi:poticanje predčitačkih i predmatematičkih vještina

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima u dječjim vrtićima Istarske županije

Mjesto održavanja: Buzet, DV Grdelin, II. istarske brigade 19

Broj polaznika: 55

Rok prijave: obvezna prijava do 3. prosinca 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Jasmina Kozlov, prof., odgojitelji mentori Irina Žunić i Ana Franko, mag. paed.

  • Ciljevi: sudionici će:
  • osvijestiti važnost rane i predškolske dobi u razvoju djeteta, posebice radi formiranja mreže neurona u mozgu o čemu ovisi sposobnost kasnijeg učenja
  • bolje razumjeti ulogu odgojitelja u stimuliranju razvoja moždanih sinapsi u periodu ranog razvoja djece
  • razumjeti važnost pozitivnog emocionalnog ozračja za učenje te međuovisnost spoznajnog i motoričkog razvoja
  • steći uvid u važnost poticanja razvoja predčitačkih, predmatematičkih i predpisačkih vještina kod djece tijekom čitavog perioda ranog razvoja (a ne samo u godini pred polazak u školu)
  • upoznati primjere kvalitetne prakse u razmatranom području odgojno-obrazovnog rada odgojitelja

Metode i oblici rada: predavanja, radionice (rad u malim grupama, individualni rad), prikaz kvalitetne prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Davorka Guštin, prof.
telefon: 051/317 692