Stručni skupovi / 29. kolovoza 2014.

Razvoj kompetencija djece rane i predškolske dobi: poduzetništvo u dječjem vrtiću

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u dječjim vrtićima Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Rijeka, Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6

Broj polaznika: 55

Rok prijave: obvezna prijava do 16. listopada 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Inga Seme Stojnović, prof., Martina Magaš, mag. paed. i Vesna Rusijan, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • upoznati propise na kojima se temelji razvijanje kompetencija poduzetnosti u odgoju i obrazovanju
  • steći uvid u različite definicije poduzetnosti i klasifikacije poduzetničkih osobina
  • ojačati vlastito samopouzdanje i stručne kompetencije na zadanom području
  • steći znanja i razviti sposobnosti koje su potrebne za podržavanje inicijative djeteta (poduzetnosti) i prepoznavanje dimenzija poduzetnosti
  • upoznati model pozitivne poduzetnosti i primjere poticanja poduzetničkog duha i kompetencija u predškolskim ustanovama

Metode i oblici rada: predavanja, radionice (rad u malim grupama, individualni rad), prikaz kvalitetne prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Davorka Guštin, prof.
telefon: 051/317 692