Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Razvoj ključnih kompetencija: Poduzetnička kompetencija – inicijativnosti i poduzetnosti

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima Grada Zagreba-istok i Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: DV Malešnica, Zagreb, A. T. Mimare 34

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 27. siječnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr.sc. Zrinka Gregov, Annalisa Gasparini, prof., Terezija Horvat, odgojitelj, Ljiljana Grđan, odgojitelj

Ciljevi: sudionici će

  • usvojiti pojmovne odrednice kompetencije, razumjeti njene komponente (inovacija, inicijativa, preuzimanje rizika, odgovornost, proaktivnost, pozitivno reagiranje na promjene, timski rad, motiviranost za uspjeh),
  • utvrditi temeljna obilježja poduzetne osobe (osjećaj kompetentnosti i osobne učinkovitosti, samopouzdanost i samopoštovanje, kreativnost i originalnost, tolerancija na neizvjesnost, uvažavanje drugih, sposobnost razumijevanja drugih, empatija, socijalna inteligencija),
  • osvijestiti i utvrditi važnost stjecanja temelja ove kompetencije u ranom djetinjstvu i uloge odgojitelja kao modela (uzor, vodstvo, podrška, stavovi),
  • steći znanja i vještine potrebne za poticanje poduzetničkih osobina ličnosti kod djece (kreativnost, samopouzdanost, prilagodbu promjenama, inovativnost, odgovornost)

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rad u malim grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: –

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof.
telefon: 01/2785 019
e-pošta: darija.drvis@azoo.hr