Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Razvijanje općih učeničkih kompetencija inovativnim pristupima učenju, podučavanju i vrjednovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednovnevni 

Namjena: učiteljima i nastavnicima Hrvatskoga jezika

Mjesto održavanja: OŠ don Lovre Katića, Solin

Broj polaznika: 64

Rok prijave: obvezna prijava do 25. kolovoza 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Neva Strizrep, prof., Hrvatka Kuko, prof.

Ciljevi: sudionici će slušati izlaganja o općim kompetencijama (učiti kako učiti, informacijskoj pismenosti, komunikaciji i suradnji, digitalnoj pismenosti) te o izradi scenarija učenja koji uključuju aktivnosti vezane za njihovo razvijanje; sudionici će sudjelovati na pedagoškoj radionici o uporabi platforme za učenje Kahoot.

Metode i oblici rada: predavanja, projekcije i rasprava

Vrjednovanje: Obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

viši savjetnik za hrvatski jezik dr. sc. Srećko Listeš
telefon: 340-995
e-pošta: srecko.listes@azoo.hr