Stručni skupovi / 26. siječnja 2016.

Razvijanje komunikacijskih vještina i učenja kako učiti kroz primjenu Programa GOO-a

Razina i vrsta stručnog skupa: državni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima Županijskih stručnih vijeća za Građanski odgoj i obrazovanje

Mjesto održavanja: Zagreb  

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava 11. veljača 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: Nevenka Lončarić Jelačić, prof., i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje,

Ciljevi; sudionici će biti osposobljeni:

  • za razvijanje komunikacijskih vještina i učenja kako učiti kroz primjenu Programa Građanskog odgoja i obrazovanja
  • za korištenje intelektualnih alata komunikacijskih vještina i učenja kako učiti
  • za korištenje dijaloga, pregovaranja, dokazivanja temeljenog na činjenicama, donošenje zajedničkih zaključaka i upravljanje sukobima
  • za donošenje i korištenje pravila organiziranja zajedničkog života u razredu i školi te razvijanje sposobnosti konstruiranja učinkovitih društvenih procesa
  • za vođenje i moderiranje rada grupe te oblikovanje zaključaka i izvještavanje o njima
  • za korištenje interaktivnih, istraživačkih i suradničkih metoda učenja i poučavanja Građanskog odgoja i obrazovanja;
  • za poučavanje i vođenje učenika u izradi  i korištenju mape osobnog razvoja: osobna zapažanja, bilješke, osvrti na naučeno, nove ideje i rješenja do kojih je učenik došao, koje su mu vrijednosti važne i s kojim se teškoćama susretao, izrade plana svojeg profesionalnog razvoja; dokumentiranja svojih organizacijskih sposobnosti, sposobnosti planiranja i postavljanja prioriteta, prepoznavanja i izražavanja vlastitih interesa i motivacije za različita područja daljnjeg obrazovanja, izbor zanimanja ili područje profesionalne karijere
  • za predmetno i među-predmetno planiranje, programiranje i izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup i ishode.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, vježbe, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj  primjerak Programa međupredmetnih i  interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole.Moguća je promijena termina održavanja, o čemu ćete biti obavješteni na ettaedu.azoo.hr

 

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008