Stručni skupovi / 20. veljače 2015.

Razumijevanje i interpretacija podataka u Programu GLOBE

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima i nastavnicima koji su završili temeljno osposobljavanje za GLOBE voditelje

Mjesto održavanja: OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb

Broj polaznika: 50

prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 6. veljače 2015.

Predavači: mr. sc. Janja Milković, mr. sc. Marina Grčić, mr. sc. Mladen Matvijev, Kristina Krtalić, Mirjana Barišić, Darko Herbai, Borjanka Smojver, Sanja Klubička, prof., dr. sc. Diana Garašić

Ciljevi: Sudionici stručnog skupa će:

  • analizirati nizove meteoroloških podataka i utvrditi što je iz raspoloživih podataka moguće zaključiti
  • steći znanja i vještine za provedbu složenijih meteoroloških mjerenja i opažanja;
  • analizirati podatke prikupljene istraživanjem vode, tla i pokrova
  • raspraviti o mogućnostima primjene aktivnih metoda poučavanja u području GLOBE mjerenja i interpretaciji podataka;
  • prikazati primjere aktivnog učenja iz vlastite prakse, povezane s korištenjem materijala i metoda Programa GLOBE
  • vježbati uređivanje profila GLOBE škola i pretraživanje GLOBE baze podataka

Oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, praktičan rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: poželjno je sudjelovanje voditelja međužupanijskih stručnih vijeća za Program GLOBE radi ujednačavanja kriterija vrednovanja rada škola na smotrama međužupanijske razine.

Voditelj:

dr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica,
Telefon: 01/2785 020, e-mail: diana.garasic@azoo.hr