Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Razgovori matematički – webinar

Nastavni predmet/područje: Matematika

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima matematike

Mjesto održavanja: Korištenjem računala, on line

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 12. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavač: Korado Korlević

Tema: Koliko rano se mladi mogu početi baviti znanošću

Ciljevi:

Sudionici će:

  • se upoznati s razvojem tehnologije kroz 20. i 21. stoljeće te njegovim utjecajem na nastavne procese i razvoj kognitivnih sposobnosti kod učenika,
  • upoznati načine suradničkog rada učenik-nastavnik i učenik-učenik u smjeru suvremenih kretanja hrvatskog obrazovanja te uvođenja kurikuluma s ciljem ranog usmjeravanja učenika prema znanosti.

Metode i oblici rada:

–          razgovor
–          odgovaranje na pitanja sudionika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za matematiku
Neda Lesar, prof., AZOO Zagreb,
01-2785-061, neda.lesar@azoo.hr