Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Ravnatelj kao poslovodni i stručni voditelj dječjeg vrtića

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima gradskih, privatnih i vjerskih vrtića Grada Zagreba i Zagrebačka županija

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Sopot“, Zagreb

Broj polaznika: 64

Rok prijave: obvezna prijava do 15. lipnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, Marijana Pernar;prof.; Merica Matijević, prof. i Mirela Marjanac, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • ojačati svoje voditeljske kompetencije iz poslovodnog i stručnog područja
  • povezati iskustva s kompetencijama

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjeri prakse, individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup (oprema, materijal potreban za rad).

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126