Stručni skupovi / 7. studenoga 2013.

Rano otkrivanje emocionalnih teskoća, rizika pojave poremećaja u ponašanju djece i mladih (II)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima i psiholozima osnovnih i srednjih škola te odgajateljima učeničkih domova – sve županije

Mjesto održavanja: Donja Stubica, hotel Jezerčica 

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 24. siječnja 2014. (do popune mjesta) na www.ettaedu.eu

Predavači: dr.sc. Elizabeta Radonić, spec. psihijatar, prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, Maja Bajs Janović, dr. med., spec. psih., Petra Folnegović Grošić, dr. med., spec. psih. i mr. sc. Majda Fajdetić

Opći cilj: prepoznati emocionalne teškoće i rizike djece i mladih, hrabrije pristupati djetetu s depresivnim smetnjama/suicidalnim rizikom, kao i obitelji/skrbnicima;

Specifični ciljevi: razumjeti značenje očuvanja mentalnog zdravlja u prevenciji suicidalnosti; otkrivati emocionalne teškoće i rizike pojave poremećaja u ponašanju; razumjeti značenje očuvanja mentalnog zdravlja u prevenciji suicidalnosti;

Oblici i metode rada: frontalni, skupni i individualni; izlaganje, radionica, iskustveno i otvoreno učenje, rješavanje problema.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e. Upitnik znanja, upitnik zadovoljstva polaznika.

Napomena: Očekuje se da su sudionici prethodno bili na I. stupnju stručnog usavršavanja. Posljednji stručni skup na II. stupnju edukacije.

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje učeničkih domova
mr. sc. Majda Fajdetić
Telefon: 01 27 85 027