Stručni skupovi / 7. studenoga 2013.

Odrednice ZO– prevencija naglo nastupajućih bolesti i osposobljavanje za pružanje prve pomoći

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima osnovnih i srednjih škola te odgajateljima učeničkih domova.

Mjesto održavanja: Osijek

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 3. ožujka 2014. (do popune mjesta) na www.ettaedu.eu

Predavači: Žarka Rogić, dr. med., voditeljica Odjela za prvu pomoć, Hrvatski Crveni križ i  mr. sc. Majda Fajdetić

Opći cilj: objasniti važnost razvijanja svijesti učenika o važnosti pružanja prve (laičke)  pomoći svakodnevnom životu, športu, igri i školi.

Specifični ciljevi: osposobiti stručne suradnike i odgajatelje za prevenciju i postupanje u naglo nastupajućim bolestima učenika te prenošenje znanja i vještina pružanja prve pomoći.

Oblici i metode rada: frontalni rad, skupni rad i  rad u paru/ individualni rad; izlaganje, demonstracija, praktičan rad.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e. Upitnik HCK-a Upitnik znanja i zadovoljstva sudionika.

Napomena: osim stručnih suradnika pedagoga mogu sudjelovati zainteresirani učitelji i nastavnici.  Sudionici će dobiti brošuru i didaktički materijal

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje učeničkih domova
mr. sc. Majda Fajdetić
Telefon: 01 27 85 027 e-pošta: majda.fajdetic@azoo.hr