Stručni skupovi / 7. studenoga 2013.

Stručno metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima i mentorimastručnim suradnicima pedagozima srednjih škola Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske, Varaždinske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke županije, Međimurske i Grada Zagreba te stručnim suradnicima pedagozima, stručnim suradnicima psiholozima i odgajateljima učeničkih domova – sve županije

Mjesto održavanja: Učenički dom Marije Jambrišak, Opatička 14, Zagreb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 1. veljače 2014. (do popune mjesta) na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Majda Fajdetić, Miljenka Galić, Tatjana Antić Kivađ, Nada Antolčić, mr. Andreja Bratinšćak, Željka Mišetić, Tomislav Trstenjak i dva voditelja radionica (naknadno).

Opći cilj: pripremiti se za polaganje stručnoga ispita

Specifični ciljevi: prepoznati važnost pripreme za polaganje stručnoga ispita, upravljati vremenom pripreme, pratiti primjere dobre prakse polaganja ispita, razvijati sposobnost prilagodbe novim okolnostima;

Oblici i metode rada: frontalni, skupni i individualni; izlaganje, razgovor, pedagoška radionica, otvoreno i iskustveno učenje;

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e; Upitnik, skala procjene

Napomena: Sudionici – pripravnici i njihovi mentori samostalno se prijavljuju na stručno usavršavanje. pedagoške radionice održat će se u tri podskupine (stručni suradnici pedagozi u srednjoj školi, stručni suradnici pedagozi i psiholozi te odgajatelji pripravnici iz učeničkog domova i mentori)

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje učeničkih domova
mr. sc. Majda Fajdetić
Telefon: 01 27 85 027