Stručni skupovi / 11. studenoga 2013.

Kompetencije stručnih suradnika pedagoga – holistički pristup

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski skup, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima osnovnih i srednjih škola te županijskih stručnih vijeća Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Zagreba te stručnim suradnicima pedagozima učeničkih domova – sve županije.

Mjesto održavanja: Hotel Bluesun, Marija Bistrica, Zagrebačka bb. odgajateljima učeničkih domova, mentorima i savjetnicima te voditeljima županijskih

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 27. siječnja 2014. (do popune mjesta) na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: prof. dr. sc. Diana Vican, prof. dr. sc. Marija Heffer Lauc, Nada Kegalj, Izeta Colarić, Mirjana Laginja, Miljenka Galić, Ornela Malogorski, Jadranka Bizjak Igrec, Tomislav Trstenjak, Senka Soldat  i mr. sc. Majda Fajdetić.

Cilj(evi): unaprijediti osobne, profesionalne, socijalne, organizacijske i razvojne kompetencije stručnih suradnika, unaprijediti kvalitetu rada stručnih suradnika pedagoga u školi/učeničkom domu; procijeniti ulogu stručnih suradnika pedagoga u suvremenom školskom kurikulumu; razvijati vještinu savjetodavnoga rada, vođenja debate 

Oblici i metode rada: frontalni, skupni/timski i individualni; izlaganje, razgovor, demonstracija, čitanje i rad na tekstu, rješavanje problema, pedagoška radionica.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e

Upitnik znanja, upitnik zadovoljstva polaznika.

Napomena: Sudionici donose primjere priprema za provedbu kurikuluma građanskog i zdravstvenog odgoja i pripreme stručnog suradnika za rad na satu razrednika.

Voditelj:

više savjetnice za stručne suradnike pedagoge mr. sc. Majda Fajdetić i Senka Soldat.