Stručni skupovi / 11. studenoga 2013.

Zimska škola: Kognitivno razvojna područja odgoja odgajatelja i stručnih suradnika

Razina i vrsta stručnog skupa: državna, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgajateljima i stručnim suradnicima učeničkih domova svih županija i Grada Zagreba.

Mjesto održavanja: Hotel Kolovare, Zadar

Broj polaznika: 140

Rok prijave: obvezna prijava do 15. ožujka 2014. (do popune mjesta) na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Marija Heffer Lauc, doc. dr. sc. Valentina Kranželić, dr. sc. Mirna Kostović Srzentić, mr. sc. karolina Jukić, Darija Stanić, Ana Imrović, Toni Erdfeld, Sanja Tortić, Tamara Vrhovec, Vlatka Vladilo, Miro Bronzić,mr. sc. Majda Fajdetić i 6 voditelja radionica/iskustvenih skupina (naknadno)

Opći cilj: proučiti osnovna načela neposrednog rada odgajatelja u području kognitivnog razvoja

Specifični ciljevi: usporediti sadržaj i načine neposrednoga rada odgajatelja i stručnih suradnika pedagoga i psihologa u kognitivnom području razvoja; objasniti kognitivni razvoj s osvrtom na razvoj jezičnih sposobnosti, razvijati kompetencije za provedbu programa u kognitivnom područja, upoznati se s primjerima dobre prakse.

Oblici i metode rada: frontalni rad, skupni/grupni/timski rad, rad u paru i individualni rad; izlaganje, razgovor, pedagoška radionica, otvoreno i iskustveno – proaktivno učenje.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e

Napomena: za rad u iskustvenim skupinama predlažemo da sudionici skupa donesu svoje planove i programe za rad s učenicima/odgojnom skupinom u području adaptacije i socio-emocionalnog razvoja.

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje učeničkih domova
mr. sc. Majda Fajdetić
Telefon: 01 27 85 027