Stručni skupovi / 25. veljače 2014.

Tjedan mozga – 10. ožujka 2014.Primjena neuroznanosti u području odgoja i obrazovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Stručni suradnici pedagozi  osnovnih i srednjih škola te  odgajatelji učeničkih domova -sve županije i Grad Zagreb.

Mjesto održavanja: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biološka dvorana, Šalata 3b

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava do 7. ožujka 2014. (do popune mjesta) na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Elizabeta Radonić i suradnici, mr. sc. Majda Fajdetić

Opći cilj: upoznati načine primjene neuroznanosti

Specifični ciljevi: objasniti rezultate istraživanja koji su značajni za proces poučavanja, odgoja i duševno zdravlje djece i mladih.

Oblici i metode rada: Interaktivna predavanja (predavanje i dijalog)

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e Upitnik, skala procjene

Napomena: U okviru Tjedna mozga u ožujku 2014. Specifične neuroznanstvene teme predlažu Hrvatsko društvo za neuroznanost i Hrvatski institut za istraživanje mozga nekoliko tjedana prije Tjedna mozga čemu se prilagođava i sastav skupine predavača. Naglasak je na primjeni neuroznanosti u području odgoja i obrazovanja. Stručni skup je namijenjen svim zainteresiranim nastavnicima, stručnim suradnicima i odgajateljima.

Voditelj: viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje učeničkih domova
mr. sc. Majda Fajdetić
Telefon: 01 27 85 027