Stručni skupovi / 13. srpnja 2018.

Rane odgojno-obrazovne intervencije za djecu i učenike s problemima u ponašanju

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, četiri jednodnevna modula

Namjena: program je namijenjen odgajateljima, učiteljima te stručnim suradnicima

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultete Sveučilišta u Rijeci

Broj polaznika: 50

Rok prijave: do 21. rujna 2018.

Predavači: Nataša Vlah, Željko Boneta, Stela Bakarčić, Ivanka Pejić, Latinka Longin, Petra Pejić-Papak, Dijana Toljanić

Ciljevi: Polaznici će: znati odabrati učinkovite tehnike, metode, postupke i strategije u: identifikaciji rizika i zaštiti od problema u ponašanju djeteta i njegove okoline; razvijanju zaštite i smanjivanju rizika za dijete i njegovu okolinu te primijeniti uz kontinuiranu procesnu i ishodišnu samorefleksiju. Planirati primjenjive oblike pomoći odgojne i / ili didaktičko-metodičke prilagodbe djetetu ili učeniku s problemima u i evaluirati provedene postupke. Primijeniti profesionalne kompetencije za vođenje odgojno-obrazovne skupine, stvaranje sigurnog okruženja za učenje i pozitivnog ozračja te upravljanje disciplinom učinkovitim interakcijama i suradničkim strategijama rada. Evaluirati vlastitu ulogu u multidisciplinarnom timu za procjenu, programiranje i evaluaciju individualiziranih edukacijskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama. Interpretirati teorijske perspektive i koncepte nejednakosti, siromaštva, socijalnog isključivanja, potklase i marginalizacije socijalno isključenih pojedinaca i društvenih skupina.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, konzultacije i prikazi iz prakse 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje modula i predavača

Napomena: Stručno usavršavanje organizirano je u suradnji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Agencije za odgoj i obrazovanje. Potrebno je izvršiti i prijavu na fakultetu.

Modul 1.: Problemi u ponašanju i teorijski korijeni koncepata siromaštva, socijalnog isključivanja (13.10.2018.)

Modul 2.: Siromaštvo i socijalna isključenost u Hrvatskoj i Individualizacija za učenike s ADHD (20.10.2018.)

Modul 3.: Senzorna integracija, Suradnja s roditeljima te Procjena ponašanja djeteta u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (3.11.2018.)

Modul 4.: Modeli upravljanja, stilovi vođenja odgojno-obrazovne skupine, Poticajno okruženje i pozitivno ozračje i Odgojno-obrazovne intervencije za agresivna, asocijalna i antisocijalna ponašanja učenika (1.12.2018.)

Voditelj:

Robert Cimperman, viši savjetnik, doc.dr.sc. Nataša Vlah, sveučilišna nastavnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051 320382, 051265835