Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Rane odgojno-obrazovne intervencije za djecu i učenike s problemima u ponašanju

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, tri jednodnevna modula

Namjena: program je namijenjen odgajateljima, učiteljima te stručnim suradnicima

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultete Sveučilišta u Rijeci

Broj polaznika: 40

Rok prijave: do 28. siječnja 2019.

Predavači: izv. prof. Nataša Vlah, Petra Pejić-Papak, Tea Juretić

Ciljevi: Polaznici će:

  • znati odabrati učinkovite tehnike, metode, postupke i strategije u: identifikaciji rizika i zaštiti od problema u ponašanju djeteta i njegove okoline,
  • razvijanju zaštite i smanjivanju rizika za dijete i njegovu okolinu te primijeniti uz kontinuiranu procesnu i ishodišnu samorefleksiju,
  • planirati primjenjive oblike pomoći odgojne i / ili didaktičko-metodičke prilagodbe djetetu ili učeniku s problemima u i evaluirati provedene postupke,
  • primijeniti profesionalne kompetencije za vođenje odgojno-obrazovne skupine, stvaranje sigurnog okruženja za učenje i pozitivnog ozračja te upravljanje disciplinom učinkovitim interakcijama i suradničkim strategijama rada,
  • evaluirati vlastitu ulogu u multidisciplinarnom timu za procjenu, programiranje i evaluaciju individualiziranih edukacijskih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama,
  • interpretirati teorijske perspektive i koncepte nejednakosti, siromaštva, socijalnog isključivanja, potklase i marginalizacije socijalno isključenih pojedinaca i društvenih skupina.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, konzultacije i prikazi iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje modula i predavača

Napomena: Stručno usavršavanje organizirano je u suradnji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Agencije za odgoj i obrazovanje. Edukacija je nastavak već započetog stručnog usavršavanje te se mogu prijaviti samo polaznici koji su odslušali prva četiri modula.

Modul 5: Disciplina i restitucija u školi (2.2.2019.)

Modul 6.: Zaštitni i rizični čimbenici u djetetovom okruženju, Tehnike opuštanja i nošenja sa stresom, Samoevaluacija i osnaživanje korištenih komunikacijskih tehnika i Komunikacijske kompetencije u radu odgajatelja i učitelja s djecom s problemima u ponašanju (2.3.2019.)

Modul 7.: Odgoj i obrazovanje djece i učenika s problemima u ponašanju i vođenje odgojno-obrazovne skupine-evaluacijske prezentacije (11.5.2019.)

Voditelj: Robert Cimperman, viši savjetnik, izv. prof. Nataša Vlah, sveučilišna nastavnica

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

Telefon: 051 320382, 051265835

E-mail: rcimperman@azoo.hr; natasa.vlah@uniri.hr