Stručni skupovi / 12. prosinca 2016.

Rana stimulacija osjetila u kontekstu dječjeg vrtića

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Gajnice, Hrvatskih iseljenika 6, Zagreb

Broj polaznika: Predavanja: 50 sudionika. Plenarna izlaganja. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 5 – 7 skupina.

Vrijeme prijave: do 3. veljače 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: red. prof. dr. sc. Biserka Petrović-Sočo, stručni suradnik savjetnik Marija Šegović, prof. ped. i soc., odgajatelji mentori i savjetnici i stručni suradnici DV-a Gajnice, mr. sc. A. Silić 

Ciljevi: podići razinu profesionalnog znanja i razumijevanja vlastite odgojno-obrazovne prakse te osobne motiviranosti za:

  • građenje multisenzornog okruženja, koje polazi od razumijevanja osobitosti svakog pojedinog osjetila i važnosti njihove integracije u procesima učenja,
  • odabir strategija učenja djece koje veliku važnost daju kretanju, tjelesnoj aktivnosti i stimulaciji svih osjetila, osobito temeljnih (vestibularno, proprioceptivno, taktilno),
  • kvalitetnu analizu snimaka procesa učenja koja uključuju čitavo tijelo.

Metode i oblici rada: neposredan uvid u odgojno-obrazovnu praksu, izlaganje, radionica, rasprava. 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (od strane Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054