Stručni skupovi / 3. prosinca 2014.

Radovi u proljeće – običaji

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski stručni skup učitelja i nastavnika srpskog jezika i učitelja razredne nastave A modela, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici srpskog jezika i učitelji razredne nastave A modela , Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Vukovar, Strukovna škola Vukovar, Domovinskog rata 58

Broj polaznika: 60

Rok prijave: 2. ožujka do 29. ožujka 2015.

Predavači: Snežana Šević,prof., Ljiljana Bajac,prof., Anđelka Pavić,prof., Aleksandra Krtinić,prof.

Ciljevi: usvojiti pojmove o humoru i narodnim običajima,osposobiti se da stečena znanja prenesu učenicima

Metode i oblici rada: predavanja i radionice,panel rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje AZOO

Napomena: Obavezna prijava na ettaedu

Voditelj:

dr.sc. Borislav Đekić
Viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
Agencija za odgoj i obrazovanje,Podružnica Osijek
Tel.:031 244-912;fax: 031 283-799