Stručni skupovi / 16. studenoga 2016.

Radne uloge u dječjem vrtiću

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni za područje Sisačko-moslavačke. Zagrebačke i Karlovačke županije

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima gradskih, privatnih i vjerskih vrtića

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Sisak Novi, Sisak,

Broj polaznika: 64

Rok prijave: obvezna prijava do 24. prosinca 2016.. na ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, Tihana Šimunić, prof., Ljubica Ivšić, ravnateljica, mag. praesc. educ. Andrea Kuzmić, i Tihana Barać, odgojiteljica

Ciljevi: sudionici će

  • ojačati svoje voditeljske kompetencije iz uloge
  • povećati će stručnu kompetenciju iz uloge članova povjerenstva za stažiranje pripravnika

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse, individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: sve specifičnosti vezane za skup (oprema, materijal potreban za rad, organizirani prijevoz, smještaj i sl.).

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica za ravnatelje predškolskih ustanova
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126