Stručni skupovi / 12. listopada 2015.

Radionice za učiteljice njemačkoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima njemačkoga jezika u osnovnim školama Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije

Mjesto održavanja: OŠ “Antuna i Ivana Kukuljevića”, ul. Martina Pušteka 1, 42223 Varaždinske Toplice.

Broj polaznika: 26 (dvije grupe po 13 nastavnica) Rok prijave: obvezna prijava do 10. listopada 2015. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Berta Baar, Alfred Baar (ZfA) Ciljevi: sudionici će upoznati kreativne nastavne materijale i načine rada u početnim razredima osnovne škole, primjenjivim i za učenike 5. i viših razreda

Metode i oblici rada: radionica,; individualni, grupni, rad u paru, frontalni…

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa Napomena: Organisator: Gertrud Rehner-Braisch, Fachschaftsberaterin der ZfA, Varaždin Gertrud Rehner-Braisch [rehner-braisch@hotmail.com] Organisation vor Ort: Mara Malenica

Napomena: Druga grupa 31. listopada 2015. 9.30 do 15. 30 

Voditelj:

Viša savjetnica za njemački jezik Vita Žiborski Kovačić, prof.
telefon: 01/2785 102
e-pošta: vita.ziborski-kovacic@azoo.hr