Stručni skupovi / 10. ožujka 2014.

Rad s matematički darovitim učenicima

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima matematike u osnovnim školama i nastavnicima matematike u srednjim školama Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola “Retfala” Osijek,  Osijek, Kapelska 51 a

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 1. travnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: izv. prof. dr. sc. Margita Pavleković, dr. sc. Željko Rački, Ljiljana Peretin, prof., Jasminka Viljevac, prof.

Ciljevi: nastavnici će biti educirani o načinima prepoznavanja, osobinama i obrazovnim potrebama darovitih učenika, steći će uvid u područje istraživanja darovitosti i potrebi skrbi o darovitim učenicima u hrvatskom obrazovnom sustavu

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za matematiku
Dajana Zucić, prof
telefon: 031 / 284 902