Stručni skupovi / 16. prosinca 2013.

Rad s djecom s poteškoćama u razvoju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima matematike u osnovnim školama: Primorsko-goranske županije, Istarske županije, Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Gornja Vežica Rijeka

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 30. prosinca 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: izv. prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, mr. sc. Andrea Fajdetić, Tihana Frković, dipl. psiholog, Snježana Ruklić, prof., Milica Kolumbić – Di Giorgio, prof., Sanja Jozić, mag. psih., Elvira Nimac, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • osvijestiti važnost uvažavanja različitosti
  • upoznati tehnike i strategije za učenike s poteškoćama (slijepo/slabovido dijete, dijete s problemima u ponašanju/pažnji, ADHD
  • upoznati se s organizacijom i izvođenjem nastave u razrednom odjelu s integriranom djecom
  • upoznati se s konkretnim metodama rada
  • razlikovati prilagođeni program i individualizirani pristup
  • poznavati, razumjeti i upotrebljavati procedure vrednovanja različitih postignuća učenika s teškoćama

Metode i oblici rada: predavanja, radionice. Frontalni rad u kombinaciji s grupnim i samostalnim radom. Anketiranje.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za matematiku
Draženka Kovačević, prof.
telefon: 01/2785 066
e-pošta: drazenka.kovacevic@azoo.hr