Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

“Prezentacija kulture, baštine i umjetnosti putem virtualne i proširene stvarnosti”

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna (Splitsko-dalmatinska i Zadarska županija)

Mjesto održavanja: Škola likovnih umjetnosti Split, Fausta Vrančića 17, 20 000 Split

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do  25. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof. Srećko Jurišić, Veljko Popović, dipl. diz., Mišo Popović, dipl. diz.,  Ksenija Jurić, dipl. arh., Zrinka Barbarić, prof., Hrvoje Zuanić, dipl. diz.

Ciljevi: radom u malim grupama nastavnici će razviti svijest o dostupnosti tehnologije novih medija i upoznati se s mogućnostima tehnologija koje se koriste u umjetničkoj praksi

upoznati se s tehnologijama i tehnikama izrade interaktivnih animacija i instalacija u polju proširene stvarnosti

usvojiti i upoznati pojmove „virtualna stvarnost“ i „augmentirana stvarnost“,

– prepoznati i uočiti razlike između virtualne i proširene stvarnosti,
– prezentirati suvremene načine i tehnike prezentacije umjetnosti putem digitalnih medija,
– povezati tradicionalna umjetnička znanja i vještine sa suvremenim načinom prezentacije,
– preispitati, procijeniti i analizirati uspješnost prezentacije kulture, umjetnosti i baštine putem  virtualne i augmentirane stvarnosti
– primijeniti, demonstrirati, prikazati i predložiti primjere dobre prakse oblikovanja i 3D modeliranja u nastavi kroz nastavni predmet Projektiranje
– istraživati, analizirati, procijeniti i usporediti uspješnost korištenja društvenih mreža za promociju humanitarno i društveno angažiranih kulturnih događanja.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice i interaktivno učenje, eksperimentalni radovi/vježbe, okrugli stol

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje stručnog skupa

Napomena: /

Voditeljica:

viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost Blaga Petreski, prof.
telefon: 021/340-986
e-pošta: blaga.petreski@azoo.hr