Stručni skupovi / 14. prosinca 2016.

Provedba Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim i srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima te voditeljima županijskih stručnih vijeća iz GOO-a i iz ostalih predmetnih područja iz Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Karlovačke i Sisačke županije

Mjesto održavanja: Zagreb, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, velika dvorana

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 3. siječnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/ 

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak 

Ciljevi; sudionici će: 

  • biti osposobljeni za horizontalno i vertikalno povezivanje gradiva kroz koje se ostvaruju teme građanskog odgoja i obrazovanja
  • analizirati primjenu, korištenje i razumijevanje koncepata iz Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole tijekom planiranja i provedbe godišnjeg plana i programa svoje škole
  • koristiti metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja
  • analizirati dosadašnji rad svoje škole i uspoređivati primjere dobrih praksi u provedbi Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
  • biti osposobljeni za predmetno i međupredmetno planiranje, programiranje i izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup i ishode na temelju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
  • dobiti informacije o pripremi državnih smotri i natjecanja iz područja građanskog odgoja i obrazovanja
  • biti upoznati s provedbom prjekta PEARLS – SPREČAVANJE RANOG NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA POMOĆU INKLUZIVNIH STRATEGIJA: PROJEKT NI – 2014 – DO03-KA201-001573; finaciran uz pomoć sredstava Erasmus+Program = EU 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak Programa Građanskog odgoja i obrazovanja i godišnji plan izvedbe GOO-a svoje škole

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 01/2785106;
 
mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje
telefon: 01/72785008