Stručni skupovi / 16. prosinca 2014.

Ljudsko-pravna dimenzija GOO-a; Metoda simuliranih suđenja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen nastavnicima, stručnim suradnicima, u srednjim školama (sve županije).

Napomena: Sredstava za stručni skup osigurana su iz projekta: Simulirana suđenja kao sredstvo za prevenciju koruptivnog ponašanja u školi i društvu (Mock Trials as a tool for prevention of corruptive behavior at school and society). Za sve sudionike skupa osigurana je prehrana. Za 25 sudionika koji dolaze na skup izvan Zagreba osigurano je noćenje s doručkom 12. na 13. siječnja 2015. u Chillout hostelu, Tomićeva 5a,10 000 Zagreb; prijave za boravak u hostelu, nakon što se obavi e-prijava na ettadeu, slati na e-mail: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr; prijave za boravak u hostelu se mogu slati najkasnije do 8. siječnja 2015.

Mjesto održavanja: Chillout hostel, Tomićeva 5a,10 000 Zagreb

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 7. siječnja 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: Đuro Sessa, sudac Vrhovnog suda RH, dr.sc. Marin Mrčela, sudac Vrhovnog suda RH, Marilyn R. Cover, Classroom Law Project, Oregon, Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje

Ciljevi; sudionici će:

  • biti osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup i izvođenje projektne nastave simuliranih suđenja
  • moći osposobiti učenike da usvajaju vještine argumentiranja, dokazivanja, logičkog zaključivanja, uočavanja bitnih činjenica, nepristranog pristupa i javnog nastupa
  • biti osposobljeni za  upoznavanje učenika s načinom rada i svrhom sudbenog sustava;
  • biti osposobljeni za rad prema Nacionalnom programu za suzbijanje korupcije; steći znanja i osposobiti se za poučavanje o temeljnim vrijednostima demokracije: vlast, pravda, odgovornost, privatnost
  • biti osposobljeni za korištenje intelektualnih alata za provedbu dogovorenih pravila, uspostavu proceduralne, distributivne i korektivne pravednosti u razredu i školi nakon učinjene štete, povrede i sl; za suzbijanje koruptivnih (nepoštenih i ponižavajućih) odnosa, za političku socijalizaciju mladih koja vodi razumijevanju i provedbi načela pravne države.

Metode i oblici rada: Predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: sudionici se za sudjelovanje mogu pripremiti tako da se upoznaju sa sadržajem priručnika Zakon u razredu – prema kulturi vladavine prava i demokracije (2012), Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje (www.azoo.hr).

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008