Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Provedba Programa GOO-a za– za voditelje županijskih stručnih vijeća za građanski odgoj i obrazovanj

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća iz Građanskog odgoja i obrazovanja

Mjest održavanja: Zagreb. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, velika dvorana

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 25. svibnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak 

Ciljevi; sudionici će: 

  • biti upoznati s novom ulogom voditelja ŽSV-a iz GOO-a
  • biti upoznati s rezultatima istraživanja stavova učitelja/nastavnika o primjeni Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja na uzorku osnovnih i srednjih škola u projektu Vijeća Europe „Instrumenti za implementaciju Okvira kompetencija za demokratsku kulturu
  • analizirati i definirati program stručnog usavršavanja kojeg izvode voditelji ŽSV-a iz GOO-a
  • biti upoznati s provedbom projekta PEARLS – SPRJEČAVANJE RANOG NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA POMOĆU INKLUZIVNIH STRATEGIJA: PROJEKT NI – 2014 – DO03-KA201-001573; finaciran uz pomoć sredstava Erasmus+Program = EU
  • planirati reginoalne skupove na kojima će se predstaviti  moduli i radionice razvijeni tijekom projekta PEARLS 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika 

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak Programa Građanskog odgoja i obrazovanja  

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008
e-pošta: tomislav.ogrinsak@azoo.hr