Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Provedba građanskog odgoja i obrazovanja u školi i zajednici

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave osnovnih škola Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: Osnovna škola dr. Franjo Tuđman, Beli Manastir, Svetog Martina 16, 31 300 Beli Manastir

Broj polaznika: 100

Rok prijave: Obvezna online prijava do  28. kolovoza 2018. na adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Mirjana Kazija, prof., Mirna Grbec, Snježana Lustig, mag. prim. educ., Mirela Skelac, univ. spec. act. soc., učitelji praktičari

Ciljevi: učitelji će:

  • upoznati sadržaje Nacionalnog kurikuluma međupredmetne teme građanski odgoj i obrazovanje, prateći domene Ljudska prava, Demokracija i Civilno društvo ukazujući na njihove međusobne neodvojive veze i odnose,
  • razvijati temeljne vrijednosti u demokratskome školskom ozračju i široj demokratskoj zajednici,
  • osposobiti i osnažiti učitelje za aktivnu ulogu u provođenju GOO te pokazati primjere iz prakse.

Oblici rada: predavanja

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena:

Voditelji:

Viša savjetnica za razrednu nastavu:
Snježana Lustig, mag. prim. educ.
Telefon: 031 284 918
 
Viša savjetnica za razrednu nastavu
Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.
telefon: 031 284 916
e-pošta: mirela.skelac@azoo.hr