Stručni skupovi / 3. prosinca 2012.

Propitivanje i redefiniranje nastavnog programa geografije u osnovnim i srednjim školama

Razina i vrsta stručnog skupa: Državna; Zimski seminar za geografe

Namjena: Seminar se organizira za učitelje i nastavnike geografije osnovnih i srednjih škola iz svih županija RH

Mjesto održavanja: Zagreb

Broj polaznika: 500

Rok prijave: Obavezna online prijava do 10.siječnja 2013. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Prof. dr. sc. Aleksandar Toskić, Dr. sc. Stjepan Šterc, Prof. dr. sc. Zoran Stiperski, Prof. dr. sc. Željka Šiljković, Prof. dr. sc. Zoran Curić, Doc. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić, Zvonimir Drvar, Predrag Kralj, prof., Vesna Milić, dipl. geograf, Dr. sc. Ivan Čanjevac, Doc. dr. sc. Ivan Zupanc, Prof. dr. sc. Neven Hrvatić, Prof. dr. sc. Dubravka Miljković, Prof. dr. sc. Ines Radanović, Doc. dr. sc. Dubravka Spevec, Dr. sc. Ružica Vuk.

Ciljevi: Učitelji i nastavnici će:

  • primijeniti nove znanstvene spoznaje iz disciplina fizičke geografije i geografiji srodnih znanosti u nastavi geografije u osnovnim i srednjim školama
  • primijeniti nove znanstvene spoznaje iz disciplina društvene geografije (demogeografije, turističke geografije industrijske geografije) u nastavi geografije u osnovnim i srednjim školama
  • primijeniti nove znanstvene i praktične spoznaje iz regionalne geografije Afrike u nastavi geografije u osnovnim i srednjim školama
  • primijeniti nove znanstvene i praktične spoznaje iz disciplina primijenjene geografije u nastavi geografije u osnovnim i srednjim školama
  • razlikovati pristupe u poučavanju geografskih vještina
  • primijeniti nove nastavne metode i oblike u radu s učenicima s posebnim potrebama
  • primijeniti nove modele u radu s razrednim odjelom i u poučavanju međupredmetnih tema
  • pripremiti i organizirati natjecanje iz geografije na školskoj razini

Oblici rada: predavanja i rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje tema i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Obavezna je prijava na www.ettaedu.eu i uplata kotizacije 100 kuna za članove HGD-a i 150 kuna za ostale sudionike na žiro-račun Hrvatskog geografskog društva s naznakom „za Zimski seminar 2013“:Žiro-račun (Zagrebačka banka):  2360000-1101511509. Detaljni program seminara i ostale informacije bit će objavljeni na www.hagede.hr početkom siječnja 2013. godine.

Voditelj

Hrvatsko geografsko društvo,
Predsjednica: doc. dr. sc. Dubravka Spevec
Potpredsjednica: dr. sc. Ružica Vuk
01 48 95 402   hgd@geog.pmf.hr