Stručni skupovi / 6. studenoga 2012.

Nacionalni kongres hrvatskog sociološkog društva 2013.

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni; dvodnevni

Namjena: Nastavnici sociologije (i oni koji nisu članovi HSD-a), Članovi Hrvatskoga sociološkog društva i drugi zainteresirani sociolozi

Mjesto održavanja: Stara gradska vijećnica Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, Zagreb

Broj polaznika: 80

Rok prijave: Obvezna online prijava do 1. ožujka 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: dr.sc. Krunoslav Nikodem, dr. sc. Ankica Marinović,  dr. sc. Ognjen Čaldarović i dr. sc. Siniša Zrinščak, i dr.

Ciljevi: Sudionici će:

  • dobiti novi pogled na određene društvene probleme
  • razumjeti probleme koji se pojavljuju u suvremenom društvu
  • uočiti važnost značajnih zadataka sociologa i sociologije kao znanosti u pokušaju pružanja objašnjenja uzroka i posljedica različitih transformacija društvenog ustroja
  • upoznati nalaze društvenih istraživanja koji mogu pridonijeti boljitku našeg društva
  • planirati primjenu novih saznanja u vlastitoj nastavnoj praksi

Oblici rada: interaktivna predavanja, izmjena iskustva, diskusija;individualni, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Standardizirana potvrda AZOO-e.

Napomena: Točno vrijeme početka bit će poznato i objavljeno naknadno. Nastavnici ne plaćaju kotizaciju za sudjelovanje.

Voditelj

Organizator: Hrvatsko sociološko društvo
Programski odbor: dr.sc. Krunoslav Nikodem, dr.sc. Jadranka Čačić-Kumpes, dr.sc. Ognjen Čaldarović, dr.sc. Davorka Matić, Krešimir Žažar, prof.
Organizacijski odbor: dr.sc. Ognjen Čaldarović, Jana Šarinić, prof., Krešimir Žažar, prof.