Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Prometna preventiva u predškolskim ustanovama – iskustva i izazovi

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; trodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima članovima županijskih timova Republike Hrvatske i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: hotel Terme Jezerčica, Donja Stubica

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 14. svibnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Miron Huljak, prof., Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur., mr. sc. Nenad Zuber, Tijana Vidović, prof., Zlata Gunc, dipl. ped., Darija Drviš, prof., članovi županijskih timova

Ciljevi: unaprijediti znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu i kreiranje konteksta u dječjem vrtiću za podržavanje prometnog odgoja djece rane i predškolske dobi; razumjeti procese učenja i razvoja djece (integracijski pristup) i sukladno tome obogatiti znanja i sposobnosti nužne za promišljanje, planiranje i praćenje odgojno-obrazovne prakse u kontekstu prometne preventive djece rane i predškolske dobi i poticanje programa, akcija i aktivnosti prometne kulture za djecu, roditelje i lokalnu zajednicu. 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rad u malim grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: U radu ovog skupa sudjeluju samo odgojitelji po pozivu (članovi županijskih timova).

Voditelj:  viša savjetnica za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof.
telefon: 01/2785 019
e-pošta: darija.drvis@azoo.hr