Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Prometna preventiva u predškolskim ustanovama – iskustva i izazovi

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; trodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima članovima županijskih timova Republike Hrvatske i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: hotel Terme Jezerčica, Donja Stubica

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 14. svibnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Miron Huljak, prof., Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur., mr. sc. Nenad Zuber, dr. med. Zoran Bahtijarević, Tijana Vidović, prof., Zlata Gunc, dipl. ped., Darija Drviš, prof., članovi odabranih županijskih timova

Ciljevi: unaprijediti znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu i kreiranje konteksta u dječjem vrtiću za podržavanje prometnog odgoja djece rane i predškolske dobi; razumjeti procese učenja i razvoja djece (integracijski pristup) i sukladno tome obogatiti znanja i sposobnosti nužne za promišljanje, planiranje i praćenje odgojno-obrazovne prakse u kontekstu prometne preventive djece rane i predškolske dobi i poticanje programa, akcija i aktivnosti prometne kulture za djecu, roditelje i lokalnu zajednicu.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rad u malim grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: U radu ovog skupa sudjeluju samo odgojitelji po pozivu (članovi županijskih timova).

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof.
telefon: 01/2785 019
e-pošta: darija.drvis@azoo.hr