Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Proljetna škola HPKZ-a

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, višednevni

Namjena: Stručno-znanstveni skup je namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama, učiteljima, nastavnicima i profesorima, stručnim suradnicima i ravnateljima vrtića, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, predstavnicima osnivača odgojno-obrazovnih ustanova i Ureda državne uprave.

Mjesto održavanja: Amadria Park Grand Hotelu 4 Opatijska Cvijeta, Opatija

Broj polaznika: 250

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://ettaedu.azoo.hr  od ožujka 2019.

Predavači:

– prof. dr. sc. Nevio Šetić, predsjednik HPKZ-a
– dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, Grad Zagreb
– prof. dr. sc. Damir Knjaz, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– prof. dr. sc. Igor Jukić, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– prof. dr. sc. Siniša Opić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– Lana Petö Kujundžić, dipl. iur., Odjel za mladež Županijskog suda u Zagrebu
– Vladimira Brezak, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje
– Igor Rukljač, mag. prim. educ., Agencija za odgoj i obrazovanje
– mr. Ljiljana Klinger, OŠ M. Gupca, Zagreb
– Mirela Sučević, prof., OŠ Kajzerica, Zagreb

Ciljevi:

Sudionici će:

  • upoznati postupke rješavanja situacija kada je dijete u riziku,
  • osvijestiti potrebe unapređivanja suvremenog obrazovanja,
  • na primjerima uočiti važnost poticajnog okruženja za učenje i rad,
  • analizirati pripremanje i izvođenje nastave usmjerene na učenika,
  • raspraviti o strateškim dokumentima važnima za rad učitelja u školi,
  • na primjerima dobre prakse uočavati i primjenjivati inovativnost u poučavanju aktivnim metodama,
  • nakon radionica sudionici će moći samostalno izrađivati jednostavnije digitalne obrazovne sadržaje,
  • upoznat će najpoznatije digitalne alate za poučavanje.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, panel rasprava, radionice i prikazi primjera dobre prakse.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj: Igor Rukljač, mag. prim. educ., viši savjetnik za razrednu nastavu

Agencija za odgoj i obrazovanje

Telefon: 01 2785 064

E-mail: igor.rukljac@azoo.hr