Stručni skupovi / 11. srpnja 2018.

Projektno planiranje

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima predškolske djece s područja Šibensko-kninske županije

Mjesto održavanja: Šibenik, Dječji vrtić Žižula, Žaborićka 3 d

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna prijava do 10. studenoga 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Tatjana Kljenak, odgojitelj savjetnik, Katja Ivančić, odgojitelj mentor, Mirjana Grljušić, odgojitelj savjetnik

Ciljevi: Sudionici će:

  • razumjeti vezu projektnog planiranja i svih značajki kurikuluma vrtića;
  • usvojiti razliku između tematskog i kohezivnog pristupa planiranju;
  • steći uvid u važnost promišljanja o svim dimenzijama organizacije koja uči kao pretpostavke za oblikovanje i razvoj projekta;
  • razumjeti važnost preuzimanja suvremenih uloga odgojitelja u konstruktivistički koncipiranom okruženju za učenje djece;
  • razumjeti ulogu različitih oblika dokumentiranja aktivnosti djece u svrhu planiranja odgojno-obrazovnog procesa usmjerenog na dijete;
  • steći uvid u važnost aktivnog sudjelovanja u zajednicama učenja, u svrhu kvalitetnijeg pristupa poticanju cjelovitog razvoja svakog djeteta.

Metode i oblici rada: plenarno izlaganje, radionice, rad u malim skupinama, prikazi prakse; frontalni i grupni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj Tončica Kalilić, dipl. defektolog,

telefon: 021/340996

e-pošta: toncica.kalilic@azoo.hr