Stručni skupovi / 20. prosinca 2017.

Projekti Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima u dječjim vrtićima na području Međimurske, Varaždinske Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: Velika dvorana Veleučilišta u Bjelovaru, A. B. Šimića br.1, Bjelovar

Broj polaznika: Predavanja: 100 sudionika. Plenarna izlaganja.

Rok prijave: 19. ožujka 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Mirjana Milanović, prof., Ljubimka Hajdin, prof., Klaudija Krmpotić, prof., Snježana Tišljarić, Gordana Patarčec, prof., Darija Drviš, prof., mr. sc. Andreja Silić

 

Ciljevi: razvijati kompetencije potrebne za planiranje i rad na projektima iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, bolje razumjeti procese odvijanja projekata te vođenja postupaka zapažanja i bilježenja, steći znanja i sposobnosti za vrednovanje projekata, steći znanja potrebna za kvalitetno predstavljanje projekata.

Metode i oblici rada: predavanja, prezentiranje projekata, evaluacija projekata, kritička rasprava. 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a.

Napomena: molimo Vas ponesite dokumentaciju o projektu, a svoju prezentaciju pohranite na CD-u. Također Vas molimo da po dolasku preselite prezentaciju na računalo u dvorani.

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054