Stručni skupovi / 10. siječnja 2014.

Jaslički kurikulum

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba – zapad

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Naša radost, Stjepana Škreblina 1, Pregrada

Broj polaznika: Predavanja: 60 sudionika. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 3 – 5 skupina.

Rok prijave: 3. ožujka 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mira Kunstek, prof., Željka Požgaj, odgojitelj mentor, Viktorija Oršanić, mr. sc. A. Silić 

Ciljevi: bolje razumjeti potrebe djece rane dobi i njihov prirodni razvoj, steći vještine potrebne za izgrađivanje kvalitetnog konteksta i odgojno-obrazovne prakse s obzirom na bitne ciljeve odgojno-obrazovnog rada s djecom rane dobi, usvojiti znanja potrebna za planiranje, ostvarivanje i praćenje odgojno-obrazovnog rada s djecom rane dobi. 

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena: molimo Vas ponesite dokumentaciju jasličke skupine, osobito kratki prikaz prostorno-materijalnog konteksta i ostvarenih aktivnosti s djecom rane dobi.

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054