Stručni skupovi / 26. kolovoza 2013.

Projekt Razvoj osobnih, profesionalnih, socijalnih i organizacijskih kompetencija V. modul

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: peti modul projekta namijenjen je učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika, stručnim suradnicima pedagozima i onima drugih profila te odgajateljima koji su se prijavili za sudjelovanje u svim modulima projekta koji je započeo 30. siječnja 2013. 

Mjesto održavanja: Srednja škola Čakovec, Čakovec

Broj polaznika: 50 sudionika (prema prijavama i suglasnosti sudjelovanja u svim projektnim aktivnostima u siječnju 2013.)

Rok prijave: sudionici prijavljeni u siječnju 2013.

Predavači: 1 učitelj praktičar, mr. sc. Maja Uzelac, sudionici projekta, mr. sc. Majda Fajdetić i Mirela Barbaroša-Šikić

Ciljevi:

  • analiza primjera dobre prakse
  • osmišljavanje rješenja konkretnih problema svakodnevne nastavne prakse
  • oblikovanje instrumentarija za implementaciju sadržaja prvog, drugog, trećeg i četvrtog modula
  • refleksija svih sudionika
  • (samo) vrednovanje rada
  • izrada plana diseminacije na županijskim i međužupanijskim stručnim skupovima.

Metode i oblici rada: frontalni, skupni i individualni; izlaganje, razgovor, pedagoška radionica, otvoreno i iskustveno učenje.

Vrednovanje:Upitnik otvorenog tipa, skale procjena pojedinih aktivnosti, standardizirani upitnik AZOO-e.

Napomena:

Voditeljice projekta:

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje u učeničkim domovima,
Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik.
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785-027 i 01/2785-018