Stručni skupovi / 27. kolovoza 2013.

Integrativna supervizija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima srednjih škola te odgajateljima učeničkih domova Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, karlovačke županije i Grada Zagreba.

Mjesto održavanja: Centar za odgoj i obrazovanje, Križevci

Broj polaznika: 15

Rok prijave: POPUNJENO na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Majda Fajdetić

Opći cilj: Odgojno-obrazovni radnici unaprijedit će svoje osobne, socijalne i profesionalne kompetencije (prepoznati i razumjeti svoje osjećaje, misli, ponašanje i potrebe te njihov učinak na druge;

Specifični ciljevi: prepoznati svoje jake i slabe strane; unaprijediti upravljanje osobnim resursima; unaprijediti svoje komunikacijske vještine; razvijati vještinu davanja i primanja informacija bez prosuđivanja i procjenjivanja osobe; razvijati sposobnost prilagodbe novim okolnostima; uočiti, razumjeti i uvažavati različite stilove učenja, sposobnost i potencijale; razumijeti grupnu dinamiku; razvijati vještinu upravljanja grupom te praćenja i vrednovanja individualnog i grupnog rada;

Oblici i metode rada: frontalni, skupni i individualni; majeutički razgovor, rad u grupi, igranje uloga, rad na slučajevima, sociodrama, psihodrama, kratkoizlaganje;

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e. Upitnik, skala procjene

Napomena: Prijavljena skupina sudionika u novo formiranoj supervizijskoj grupi

Voditeljica:

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje u učeničkim domovima,
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785-027