Stručni skupovi / 27. kolovoza 2013.

Depresija i suicidalno ponašanje djece i mladih (I. stupanj)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima i psiholozima osnovnih i srednjih škola te odgajateljima učeničkih domova Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske i Zadarske županije. 

Mjesto održavanja: Gradska knjižnica Marka Marulića Split, Ulica slobode 2, Split

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 11. listopada 2013. (do popune mjesta) na www.ettaedu.eu

Predavači: dr.sc. Elizabeta Radonić, spec. psihijatar i mr. sc. Majda Fajdetić

Opći cilj: sudionici će hrabrije pristupati djetetu s depresivnim smetnjama/suicidalnim rizikom, kao i obitelji/skrbnicima;

Specifični ciljevi: razumjeti značenje očuvanja mentalnog zdravlja u prevenciji suicidalnosti; razumjeti značenje ranog prepoznavanja depresivnih smetnji u prevenciji suicidalnog ponašanja; razumjeti moguću ulogu mnogih čimbenika u razvoju depresije; otkriti većinu drugih rizičnih čimbenika za pojavu suicidalnog ponašanja.

Oblici i metode rada: frontalni, skupni i individualni; izlaganje, radionica, iskustveno i otvoreno učenje, rješavanje problema.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e. Upitnik znanja, upitnik zadovoljstva polaznika

Napomena: Sudionici će dobiti brošuru s temeljnim pojmovima.

Voditeljica:

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje u učeničkim domovima

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785-027