Stručni skupovi / 27. kolovoza 2013.

Stručno – metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima i mentorimastručnim suradnicima pedagozima srednjih škola Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske, Varaždinske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke županije, Međimurske i Grada Zagreba te odgajateljima učeničkih domova – sve županije

Mjesto održavanja: Učenički dom Marije Jambrišak, Opatička 14, Zagreb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 31. rujna 2013. (do popune mjesta) na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Majda Fajdetić, Mirela Barbaroša Šikić, Tatjana Antić Kivađ,Nada Antolčić, Miljenka Galić, Mirna Šaban i Filip Horvat

Opći cilj: pripremiti se za polaganje stručnoga ispita

Specifični ciljevi: prepoznati važnost pripreme za polaganje stručnoga ispita, upravljati vremenom pripreme, pratiti primjere dobre prakse polaganja ispita, razvijati sposobnost prilagodbe novim okolnostima;

Oblici i metode rada: frontalni, skupni i individualni; izlaganje, razgovor, pedagoška radionica, otvoreno i iskustveno učenje;

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e, Upitnik, skala procjene

Napomena: Sudionici – pripravnici i njihovi mentori samostalno se prijavljuju na stručno usavršavanje. pedagoške radionice održat će se u tri podskupine (stručni suradnici pedagozi i odgajatelji pripravnici i mentori)

Voditeljica:

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje u učeničkim domovima

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785-027