Stručni skupovi / 27. kolovoza 2013.

Izazovi osuvremenjivanja metodike rada školskog pedagoga. (II. dio).

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski skup, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima osnovnih i srednjih škola te odgajateljima učeničkih domova, voditeljima županijskih stručnih vijeća Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Zagreba.

Mjesto održavanja: Hotel Turist, Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 18. studenoga 2013. (do popune mjesta) na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: Ružica Pažin Ilakovac, prof., doc. dr. sc. Valentina Kranželić, dr. sc. Mirna Kostović Srzentić, mr. sc. Danijela Vrtiprah, Vesna Rončević Perić, prof., Nikolina Marinić, prof., mr. sc. Martina Klinec, Ornela Malogorski, Mirjana Laginja, Tatjana Antić Kivađ, Jadranka Krklec, Miljenka Galić,  Biljana Manin, Izeta Colarić, Mirela Sučević, Violeta Vragotuk,  Senka Soldat  i mr. sc. Majda Fajdetić.

Cilj(evi): unaprijediti kvalitetu rada stručnih suradnika pedagoga; razvijati stručne, socijalne, profesionalne, organizacijske i razvojne kompetencije, analizirati ulogu stručnih suradnika pedagoga u individualizaciji odgojno-obrazovnog procesa, prikazati način provedbe građanskog i zdravstvenog odgoja.

Oblici i metode rada: frontalni, skupni/timski i individualni; izlaganje, razgovor, demonstracija, čitanje i rad na tekstu, rješavanje problema, pedagoška radionica.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e.Upitnik znanja, upitnik zadovoljstva polaznika.

Napomena: Sudionici donose primjere priprema za provedbu kurikuluma građanskog i  zdravstvenog odgoja i pripreme stručnog suradnika za rad na satu razrednika.

Voditelji: 

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje u učeničkim domovima
Senka Soldat, prof.

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785-027