Stručni skupovi / 27. kolovoza 2013.

Osposobljavanje učenika za primjenu kardiopulmonalne reanimacije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima osnovnih i srednjih škola te odgajateljima učeničkih domova.

Mjesto održavanja: Gradska knjižnica, Bernarda Frankopana 7, Ogulin

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 31. rujna 2013. (do popune mjesta) na www.ettaedu.eu

Predavači: Žarka Rogić, dr. med., voditeljica Odjela za prvu pomoć, Hrvatski Crveni križ i mr. sc. Majda Fajdetić

Opći cilj: objasniti važnost razvijanja svijesti učenika o važnosti rane primjene KPR-e u svakodnevnom životu, športu, igri i školi.

Specifični ciljevi: osposobiti učitelje za prenošenje znanja i vještina KPR-e u; -upoznati se s načinima prevencije naglo nastupajućih bolesti, opisati važnost pravodobno primijenjene KPR-e; uvježbati pristup u slučaju prestanka disanja i rada srca; savladati vještine prepoznavanja stanja u kojima je potrebno primijeniti KPR-u; primijeniti postupak KPR-a.

Oblici i metode rada: frontalni rad, skupni rad i  rad u paru/ individualni rad; izlaganje, demonstracija, praktičan rad.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e. Upitnik HCK-a.Upitnik znanja i zadovoljstva sudionika.

Napomena: sudjelovati mogu zainteresirani učitelji i nastavnici. Sudionici će dobiti brošuru i didaktički materijal

Voditeljica:

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje u učeničkim domovima

Agencija za odgoj i obrazovanje

Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785-027