Stručni skupovi / 28. ožujka 2014.

Programi e-učenja

Područje: razredna nastava

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni 

Namjena: skup je namijenjen voditeljima ŽSV-a učitelja razredne nastave: Varaždinske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i istočnoga dijela Zagrebačke županije. 

Mjesto održavanja: Ogulin, Josipa bana Jelačića 1, Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić 

Broj polaznika: 52

Rok prijave: obvezna prijava do 13. travnja 2014. na www.ettaedu.eu 

Predavači: dr. sc. Kata Lučić, mr. Đurđa Kulušić, mr. Šimica Mihaljević, Igor Rukljač, dipl. uč., mr. Sanja Urek, Boris Vampula, univ. spec.

Ciljevi: sudionici će biti:

  • upoznati s pet programa e-učenja
  • informirani o mogućnosti uključivanja učitelja u programe e-učenja

Metode rada: predavanje, interaktivna predavanja 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Napomena: –

Voditelji:

dr. sc. Kata Lučić, viša savjetnica
telefon: 01/2785-024
mr. Đurđa Kulušić, viša savjetnica
telefon: 01/2785-052
mr. Šimica Mihaljević, viša savjetnica
telefon: 01/2785-067