Stručni skupovi / 30. listopada 2012.

Program uvođenja u samostalan rad i polaganje stručnog ispita odgojitelja pripravnika

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima pripravnicima na području Grada Zagreba – istok

Mjesto održavanja: Zagreb (Dječji vrtić I. B. Mažuranić, Cerska 22 Zagreb)

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 11. svibnja 2013.

Predavači: dr. sc. Edita Slunjski, Mira Božić, Zlata Gunc, prof., Tihana Radojčić, prof., Tijana Vidović, prof., Zvonimira Lojen, prof.

Ciljevi: Odgojitelji pripravnici će:

  • usvojiti osnovne tehnike praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću,
  • razumjeti proces učenja i razvoja djece,
  • steći znanja i sposobnosti potrebnih za polaganje stručnog ispita.

Oblici rada: Predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika

Vrednovanje:Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Skup je namijenjen samo odgojiteljima pripravnicima

 

Voditelj

Tijana Vidović, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
Telefon: 01/ 2785-069