Stručni skupovi / 8. travnja 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima pripravnicima na području Grada Zagreba – zapad i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Potočnica, Ulica grada Vukovara 18, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 10. travnja 2013.

Predavači: doc. dr. sc. Mirjana Šagud, Borka Rumiha, prof., Dubravka Petrović, prof., mr. sc. Andreja Silić

Ciljevi: Odgojitelji pripravnici će:

  • usvojiti osnovne tehnike praćenja, dokumentiranja i vrednovanja odgojno-obrazovne prakse,
  • bolje razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću,
  • usvojiti osnovne tehnike povezivanja i učenja iz suvremene teorije i prakse ranog odgoja,
  • steći i produbiti znanja i sposobnosti za pripremanje stručnog ispita.

Oblici rada: Predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije)

Voditelj

mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
Telefon: 01/ 2785-054