Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Dijete s poremećajem pažnje u vrtiću – uloga i postupci odgojitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Gospić, DV Pahuljica, Žabićka 30

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 24. lipnja 2013.

Predavači: Lahorka Jurčić, prof., Darko Sambol, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • steći uvid u kompleksnost problema poremećaja pažnje kod djece
  • lakše prepoznati poremećaje pažnje te osvijestiti proširene zablude o ovoj vrsti problema, kao i problema hiperaktivnosti
  • osmisliti plan podrške djece s ADHD-om (istražiti i odabrati optimalne metode rada u cilju podržavanja poželjnih ponašanja djece).

Oblici rada: predavanja, radionice, rad u malim grupama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Voditelj:

Davorka Guštin, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
051/317 692