Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Postupak uključivanja djece s teškoćama u razvoju u redovite programe predškolskog odgoja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima rehabilitatorima/defektolozima iz ustanova ranog i predškolskog odgoja s područja Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Split, Dječji vrtić „Grigor Vitez“, Kliška b. b.

Broj polaznika: 50

Rok prijave: Obavezna online prijava do 31. svibnja 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Tončica Kalilić, prof., Ivana Petanjek, prof., Ivana Savanović, odgojiteljica mentorica, Asja Podrug, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • upoznati sadržaj opservacijskog ugovora,
  • upoznati obaveze svih članova stručnog tima i odgojitelja u postupku pedagoške opservacije
  • upoznati način izrade, praćenja i valorizacije individualiziranog programa.

Oblici rada: frontalni i grupni (predavanja, pedagoške radionice, samostalan rad sudionika, prikaz prakse)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Tončica Kalilić, prof., viša savjetnica za predškolski odgoj
Agencija za odgoj i obrazovanje
Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split
Telefon: 021/340996