Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima predškolskih ustanova, stručnim suradnicima -mentorima stručnih suradnika pedagoga pripravnika, stručnim suradnicima pedagozima pripravnicima

Mjesto održavanja: Dječji vrtić „Srednjaci“, V. Filakovca b. b., Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 20. svibnja 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, dr. sc. Dubravka Maleš, Vesna Smojver, prof., i Lidija Janeš, prof.,

Ciljevi:Sudionice će

  • steći će znanja i sposobnosti potrebne za praćenje i vrednovanje rada pripravnika
  • osposobit će se za izradu programa pripravničkog staža
  • upoznat će se sa standardima stručnog dijela pisanog rada, stručnog rada i usmenog dijela stručnog ispita stručnih suradnika pedagoga te očekivanjima mentora pripravnika od stručnog rada

Metode i oblici rada: frontalni, grupni i individualni rad, radionice, predavanje, okrugli stol, oluja ideja, sukonstrukcija znanja

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

mr. sc. Inga Seme Stojnović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 27 85 126