Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni 

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima pripravnicima u dječjim vrtićima 

Mjesto održavanja: DV Malešnica, Zagreb, A. T. Mimare 34 

Broj polaznika: 80 

Rok prijave: obvezna prijava do 28. svibnja 2013. na www.ettaedu.eu 

Predavači: Božica Pintarić, Sonja Marković, Zvonimira Lojen 

Ciljevi: sudionici će

  • usvojiti pojmovne odrednice polaganja stručnog ispita
  • razumijeti proces učenja i razvoja djece
  • usvojiti osnovne tehnike praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću
  • steći znanaj i sposobnosti potrebne za polaganje stručnog ispita.

Metode i oblici rada: radionice, radu malim grupama, predavanja

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: –

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof.
telefon: 01/2785 019
e-pošta: darija.drvis@azoo.hr